Krev tunnelomsyn til bygdeborg

Fylkesutvalet handsama saka i eit møte i dag. Kommunedelplanen for tunnel mellom Etne og Skånevik […]

Fylkesutvalet handsama saka i eit møte i dag. Kommunedelplanen for tunnel mellom Etne og Skånevik blir godkjent under føresetnad av at det skal innarbeidast dei naudsynte reguleringane av omsyn til bygdeborga på Vad, der tunnelen skal koma ut på Etne-sida.
Fylkesutvalet gjekk også inn for alternativ 1b, ved Leknes på Skånevik-sida. Fylkesutvalet seier også om at det skal innarbeidast avbøtande tiltak for tunnelpåslaget i Skånevik.