8 millionar til vedlikehald

Regjeringa føreslår tiltak for 20 milliardar kroner for å møte konsekvensane av finanskrisa. Av desse […]

Regjeringa føreslår tiltak for 20 milliardar kroner for å møte konsekvensane av finanskrisa. Av desse går 6,4 milliardar til å styrke kommunebudsjetta.
I tillegg til 2,587 millionar til vedlikehald av kommunale bygg, får Etne også 0,897 millionar i frie inntekter og 0,944 i skattekompenasjon sidan det er veta at kommunane sine skatteinntekter går ned.
Tilsvarande får Vindafjord kommune 5,449 millionar kroner til vedlikehald, 1,847 millionar i frie inntekter og 1,943 millionar kroner i skattekompenasjon.