Asyleksplosjon gir milliardregning ?

Nok en gang har regjeringen måttet oppjustere utgiftene knyttet til den rekordstore asylinnvandringen. ??Regjeringen nøler ikke […]

Nok en gang har regjeringen måttet oppjustere utgiftene knyttet til den rekordstore asylinnvandringen. ??Regjeringen nøler ikke med å foreslå mer penger til asylhåndteringen, men advarer om økte renter hver gang FrP vil ha mer penger til eldreomsorg og veier.?Regjeringen har igjen akseptert en ekstraregning knyttet til et asylmottak i Norge; denne gang på 420 millioner kroner for å dekke kostnadene til den rekordstore asyltilstrømmingen. Det skjer bare 3 måneder etter at regjeringen i revidert budsjett økte utgiftene med 700 millioner. Samlet er ekstraregningen oppe i over 1,1 milliarder kroner. Dessverre er det ingen ting som tilsier at det er nok. Asyltilstrømmingen øker og jeg tror regjeringen vil være nødt til å bruke enda flere millioner på asylområdet.?Dette er utgifter vi kunne vært foruten om regjeringen var interessert i å stramme inn den liberale asyl- og innvandringspolitikken. 60 prosent av asylsøkerne som kommer til landet har ikke rett til opphold, dermed er alle utgiftene forbundet med behandlingen av disse søknadene bortkastet. Norge tar i mot fire ganger så mange asylsøkere som Danmark og Finland til sammen. Det viser at norsk asylpolitikk er helt ute av kontroll. Det virker som om regjeringen tror dette problemet skal forsvinne av seg selv, noe det absolutt ikke gjør. Viktige tiltak for å stramme inn asylpolitikken er å etablere lukkede mottak og intensivere arbeidet med rask og tvungen retur. FrP vil i tillegg føre en streng fortolkning av flyktningekonvensjonen. ?Det er vanskelig for regjeringen å bortforklare at statens pengebruk på asylmottak i Norge går ut over statens pengebruk på andre tjenester finansiert av staten. Staten bruker nå sparekniv på sykehusene i Norge; nedbemanning og redusert tilbud går ut over pasientene. Statens oppgaver når det gjelder veidrift, veivedlikehold og veibygging forsømmes; økning i antall dødsulykker på norske veier gir en grusom påminnelse om et veinett som ikke holder mål. I denne sammenheng er det utfordrende at bevilgningene til et sterk økende asylmottak ser ut til å komme automatisk fra Regjeringen. ?

Arne Sortevik,
?stortingsrepresentant Frp