Åtte sengeplasser nedlegges på Ølen sjukeheim!

På sist formannskapsmøte orienterte rådmann Helge Thorheim om at kommunen hadde fått 2.5 mill. kroner i […]

På sist formannskapsmøte orienterte rådmann Helge Thorheim om at kommunen hadde fått 2.5 mill. kroner i ekstra inntekter fra staten for 2006. Årsaken var blant annet at alderssammensetningen blant innbyggerne i kommunen var forandret. De eldre var blitt flere, og nådd høyere alder, og dermed økt behov for eldreomsorg.
Med økte bevilgninger fra staten til eldreomsorg, bør det gjerne stilles spørsmål om kommunestyrets vedtak om nedleggelse av åtte sengeplasser ved Ølen sjukeheim. Bakgrunnen for vedtaket er helt annerledes i dag med økte bevilgninger til eldreomsorgen fra staten.

Reidar Håvås
Vindafjord Arbeiderparti