Avliva hjort

Viltnemnda vart varsla etter at ein hjort vart påkøyrd mellom Etne og Ølen fredag i […]

Viltnemnda vart varsla etter at ein hjort vart påkøyrd mellom Etne og Ølen fredag i 18.30 tida. Hjorten vart ikkje funne, men viltnemnda fann ein skadeskoten hjort i same område, som vart avliva. Dette kan vere same dyret, blir det opplyst.