Barna sitt talerør

Ho skal representere barn og unge i plansaker, og sørgje for at interessene til denne […]

Ho skal representere barn og unge i plansaker, og sørgje for at interessene til denne aldersgruppa blir tatt vare på med blant anna nok leikeplassar og friareal.