Bedrifter treng plass

Det gjeld Etne senter, Felleskjøpet og Etne Auto. Men Etne kommune har hatt lite areal […]

Det gjeld Etne senter, Felleskjøpet og Etne Auto. Men Etne kommune har hatt lite areal å tilby. Sp-ordførar Sigve Sørheim er villig til å ofre av den beste matjorda i bygda, men lite er gjort for å skaffe nytt areal til handelsstanden. No vil han gå i gang med det han kallar ein utfordrande og tidkrevjande prosess for å utvide sentrum mot aust.