Melde for høg fart

Den eine var ein bilførar som i tillegg til høg fart, ør-Norge Notfiskarlag seier dei […]

Den eine var ein bilførar som i tillegg til høg fart, ør-Norge Notfiskarlag seier dei går mot anlegget ved Apalvik på grunn av låssettingsplassar. Ilholmane lengre ute berører derimot ikkje deira interesser.