Bispevalget i Oslo og Guds nåde

Kvarme har bevist at han akter på Guds Ord, også når det gjelder synet på […]

Kvarme har bevist at han akter på Guds Ord, også når det gjelder synet på homofile handlinger. Kvarme har gjort en meget god jobb som biskop i Borg bispedømme, og vil helt sikkert gjøre det samme for befolkningen i Oslo.
De senere årene har det dessverre vært en økende tendens til moralsk forfall blant Oslos befolkning. Likevel har Gud så uendelig stor nåde for hvert enkelt menneske at Han vil verne byen under sine vinger, for i Jeremia 26:3 står følgende: «Det kan hende de vil høre og vende om, hver og en fra sin onde vei, så vil Jeg trekke tilbake den straff Jeg tenkte å påføre dem for deres onde gjerningers skyld».

Peter Håland