Bøkestien i Skånevik

Jakob plantet 26000 bøk og 18000 eiketrær som i dag er blitt en stor fin […]

Jakob plantet 26000 bøk og 18000 eiketrær som i dag er blitt en stor fin skog.
Gjennom Bøkeskogen går Bøkestien på toppen av Morenen. Bøkestien er et yndet turmål for Skåneviks befolkning.
For en del år siden ble denne stien opprustet med plakater fra Skogselskapet om bær-skog og dyreliv i Bøkeskogen. Disse plakater og skilter er ramponert og ødelagt av pøbel og tidens tann. Bøkestien er en perle og må bevares. Jeg håper derfor kommunen tar ansvar og setter opp nye plakater og skilter. Kanskje kan Skånevik skule eller speideren i Skånevik være faddere for stien og vedlikeholdet, og se etter denne og på denne måten lære de unge til å ta vare på naturen og gi de naturvett. Det er i år Friluftslivets år og dette forplikter.

Christian Bull-Tornøe,
Skånevik