Bøter for fart

Utykkingspolitiet hadde ein vel to timar lang laserkontroll i 60-sona og høgaste målte fart var […]

Utykkingspolitiet hadde ein vel to timar lang laserkontroll i 60-sona og høgaste målte fart var 85 km/t. UP skreiv også ut to førelegg for ulovleg mobilbruk, og gav tre gebyr for manglande bruk av bilbelte.