Den kulturelle skolesekken styrkes

Regjeringens hovedmål er at Den kulturelle skolesekken skal være en nasjonal satsing, der kultur- og […]

Regjeringens hovedmål er at Den kulturelle skolesekken skal være en nasjonal satsing, der kultur- og opplæringssektoren samarbeider om å gi elever i skolen gode møter med ulike profesjonelle kunst- og kulturuttrykk. Skolesekken er også viktig for å realisere  skolens estetiske læringsmål. For å lykkes med dette , må de ulike tiltakene med kulturfag for barn og unge sees i sammenheng. Et godt og tett samarbeid mellom skoleverket og Den kulturelle skolesekken vil derfor være avgjørende. Her viser evalueringen av skolesekken at man har et forbedringspotensial.
Den kulturelle skolesekken skal sikre barn og unge tilgang til profesjonell kunst og kultur. Alle partiene, med unntak av Frp, er enig i at de profesjonelle kunstuttrykkene må stå sentralt i skolesekktilbudet. Fritids- og amatørkulturlivet er selvsagt viktig; derfor har regjeringen økt tilskuddene til det blomstrende frivillige kulturlivet i by og bygd. Men barn og unge må også få oppleve den profesjonelle kunsten. Det kan Den kulturelle skolesekken bidra til på en strålende måte. Derfor er det gledelig at også den videregående skolen nå får tilbud om kunstneriske produksjoner gjennom skolesekken. I fremtiden håper vi at også barnehagene skal få ta del i dette tilbudet.
Arbeiderpartiet mener det er viktig at både institusjoner og det frie profesjonelle kulturlivet kan tilby produksjoner til Den kulturelle skolesekken. Ikke minst er det viktig å få fram produksjoner som er regionalt og lokalt forankret. Vi tror også at det spennende kulturarbeidet kirken står for, kan gi gode kulturprosjekter.
Den kulturelle skolesekken skal by på kvalitativt gode kunst- og kulturprosjekter. Det vil bidra til å gi barn og unge vidsyn og utsyn gjennom rike kulturopplevelser, og bedre vilkårene for å nå skolens mål for utvikling, læring og mestring.

Stortingsrepresentant Tove Karoline Knutsen (Ap)