— Det er løftebrot

— Åsmund Kalstveit er ein av dei som har brote løfte ved å gå inn […]

— Åsmund Kalstveit er ein av dei som har brote løfte ved å gå inn for eigedomsskatt, i same båt som Arne Bergsvåg (Sp) og Oddvar Haugland (KrF). Samanslåing av kommunane skulle sikre drift og vi skulle ha pengar til overs, seier han.
Han står også fast på at kommunen kan kutte i økonomien gjennom naturleg avgang og utan at det går ut over primærtenestene.
— Rådmannen veit best kor dette kan gjerast, men han har ikkje gjort det. Vi kan klare det ved naturleg avgang, seier Håvås.
Han meiner at partia som er for skatt i det minste må vere så demokratiske at dei lar folket få seie meininga si gjennom eit val først.