Mobile arbeidsplassar

Johnny Helgesen seier i Grannar torsdag at kommunikasjonen i dag er slik at geografien du […]

Johnny Helgesen seier i Grannar torsdag at kommunikasjonen i dag er slik at geografien du arbeider i har mindre å seia enn før. I service- og kunnskapsbedrifter kan ein ofte like gjerne arbeide i Vikedal som i Haugesund eller Stavanger. , var 0,73 prosent stor, så ein kan trygt seie at skulen hadde flaks. Å få ei frukt eller ein grønsak kostar 2,50 for foreldra til elevane kvar dag. Staten subsidierer prisen med ei krone pr elev kvar dag.
— Me får frukt levert ein gong i veka, det fungerar på nett same måte som med skulemjølk. Bortimot alle elevane er med på denne ordninga, seier Frode Ingvaldstad.
På landsbasis er 1.100 skular, og 65 000 elevar med på skulefruktordninga. Frukt og grønt som eit supplement til nista er ikkje berre sunt, det smakar godt óg. Elevane på Fjæra skule var ikkje vonde å be, då dei skulle ete frukt til ære for fotografen. Eple, pærer, bananar og gulrøter for ned på høgkant.
— Kva har de lyst å bruke pengane de har vunne på?
— Eg syns me skal kjøpa ein DVD- spelar, seier Erik Rullestad.
— Kanskje me kunne kjøpt frukt?, undrar Martine Fismen Ingvaldstad.
Noko semje om kva pengane skulle brukast til vart det ikkje.
— Elevane får bruke sommarferien til å tenke ut noko lurt og fruktbart. Det kan jo vere så mangt, seier Frode Ingvaldstad.