Det norske folk føres bak lyset

Undersøkelser viser at et overveldende flertall av Norges befolkning ønsker å opprettholde norsk landbruk på […]

Undersøkelser viser at et overveldende flertall av Norges befolkning ønsker å opprettholde norsk landbruk på samme nivå som i dag. Regjeringens politikk er derfor ikke bare i strid med bøndenes ønsker, men med et klart flertall i folket. 
-Folkets positive holdning til norsk landbruk er basert på et strengt syn på matvaresikkerhet og dyrevelferd, men også ut fra at landbruket og matindustri utgjør en bærebjelke for bosetting og verdiskaping i et flertall av landets kommuner.
Det er derfor en absurd situasjon når Norges forhandlingsleder Jan Pettersen stråler over resultatet som han påstår «sikrer interessene til alt vi skal leve av i fremtiden». Landbruksminister Sponheim følger opp med å påstå at Norges Bondelag feilinformerer nå de viser at inntekt tilsvarende 20.000 årsverk kan forsvinne det første året med denne avtalen.
Det er nå nødvendig at konsekvensene for landbruket og for tilknyttede næringer blir skikkelig utredet. Dette handler om store samfunnsvirkninger, men også om mange familier og bedrifter som vil oppleve dramatisk forverret økonomi. Mange bønder som har investert store summer de siste år, kan komme til å oppleve at forutsetningene svikter enten opplegget er lokal nisjeproduksjon eller stordrift.
Regjeringa er i ferd med å skape en landbrukspolitikk som gjør landbruksnæringen mest lønnsom for de bønder som er flinke med søknadsskriving.

Morten Lund.
Stortingsrepresentant Sp