Dobbel siger for Senterpartiet

Kommunestyrevalet i Vindafjord Antal med røysterett 6065 Frammøteprosent 68,1 prosent Liste Opptalte stemmer Prosentvis fordeling […]

Kommunestyrevalet i Vindafjord
Antal med røysterett 6065
Frammøteprosent 68,1 prosent

Liste Opptalte stemmer Prosentvis fordeling

A 842 20,4

SP 1051 25,4

KRF 418 10,1

H 554 13,4

FRP 426 10.3

KBH 202 4,9

VBL 240 5,8

TPL 399 9,7

KBH – Krinsliste for Bjoa og Haugsgjerdet,
VBL – Vikebygd bygdeliste
TPL – Tverrpolitisk liste Vats/Skjold

Direkte ordførarval i Vindafjord 2005
Antal med røysterett 6065
Frammøteprosent 68,1 prosent

Kandidatar Opptalte stemmer Prosentvis fordeling

Arne Bergvåg 1590 38,5

Reidar Håvås 1270 30,7

Dagfinn Torstveit 721 17,5

Terje Halleland 349 8,4

Oddvar Haugland 201 4,9