Dyrt 100 års jubileum

. Her på disse kantar såg me lite til noko slikt. Det var nokre flagg […]

. Her på disse kantar såg me lite til noko slikt. Det var nokre flagg som var oppheiste, ellers trur eg ikkje det var noko underskot. Men slik har dei det i Oslo, dei som tykkjer dei er so kloke. Det er mange som kunde vore uttbytte. Då me ser i fjernsynet, då dei set å kjefta i tryne på kvar andre dei får ikkje snakka seg ferdig før andre byrja, og so er det helst makta dei krangla om. Eg tykkjer det er på tide å tenkja på å styra landet no; men det ser ut for at dei vil helst styra i utlanda og.
Det går mykje penger til reiser og ellers andre unødvendige ting, og so alle gallamiddagane dei snakka om. Me får berre vera med å betala kaka. Ja, dette er berre noko som eg tenkjer.

Sina