Ei fager bygd

På sjøen båten fære omkring, dei fiskar torsk og sei, og annan fisk, et du […]


På sjøen båten fære omkring, dei fiskar torsk og sei,
og annan fisk, et du den held du deg frisk.
Blomsterbutikk her òg er, og andre som sel klær.
Bakeriet lagar dei beste brød som du kan få, og ei kringla
full i rosiner og med sukker på.

Her er skog, fjell og lid, der må du gå om du har tid.
Der finn du fred og ro for sjel og sinn, som du ikkje andre stader finn.
Viss du her vil bu, kan du tomter få der du kan byggja huset ditt på.
Fin utsikt der du på sjøen kan sjå.

På hotellet du kan få bu om du vil
Der kan du få eta kjøt, fisk og sild, og du
kan sova så lengje du vil.
Ka meira skal til for at du til Skånevik reisa vil.

Ingvald Åsheim