Eiendomskatt

Disse kommuner hadde en inntekt på 5,6 milliarder kroner av eiendomskatten. Fra og med 2007 […]

Disse kommuner hadde en inntekt på 5,6 milliarder kroner av eiendomskatten. Fra og med 2007 har kommunen lov til å innføre dette på områder som ikke er utbygd på byvis. Man ser også at flere og flere kommuner blir mer og mer avhengige av inntektene fra eiendomskatt og man frykter at satsene blir øket etter behov sier adm.dir i Skattebetalerforeningen Jon H. Drange. Han sier også at skatten er usosial og rammer de med lav inntekt og pensjonister særlig hardt. Det er vel noe folk flest kan si seg enig i. Statistisk Sentralbyrå sier at netto driftsresultat utgjorde i 2006 5,6 prosent i 2007 2,3 prosent, altså en negativ utvikling i kommuneøkonomien på landsbasis. Et netto driftsresultat på rundt tre prosent over en lengre tidsperiode blir sett på som en sunn kommuneøkonomi. Man ser at økningen i driftsutgiftene er større enn driftsinntektene i de fleste kommuner.
Et spørsmål mange i Vindafjord nå stiller er om kommunen har snudd alle steiner for å finne andre muligheter enn å tre dette ned over hodene på de som bor i kommunen? Operahuset som det kalles er vel et bevis på at man ikke tenker i de baner. Det er jo den enkleste måten man har valgt her for å dekke underskuddet. Man har valgt bort en stor mulighet da man gjorde den berømmelige leieavtalen med AF Decom. Når man tar dette opp med de folkevalgte skylder man på hverandre. Og Reidar Håvas ble til hovedsyndebukk. Jeg tror at han hadde hele formannskapet i ryggen, og at de i ettertid prøver og redde sitt gode navn og rykte? Mange i Vats synes det svært urimelig at eiendomskatt skal innføres når man ser på de ulemper virksomheten på Raunes fører med seg. Eiendommene langs fjorden er blitt mindre verd som følge av dette og muligheten å nyte bla. at stillheten på og langs fjorden, er sterkt redusert. Dette i 30 år fremover. Det blir da helt feil at man skal beskattes for denne ulempe og for å ta de tap som påføres våre eiendommer. Ved å ta den lave leie raten hos AF for så å ta eiendomskatt er det i realiteten innbyggerne som subsidierer en milliard bedrifts belastning på miljøet, og som skatter til en kommune på Østlandet.
Vindafjord Kommune burde ta havneavgift/fjordavgift i Vatsfjorden og valgt bort eiendomsskatt som følge av det de har påført innbyggerne. Hvor går toleransegrensen hos folket i Vindafjord, og får vi de politikere vi fortjener?

Ståle Jøtne
Nedre Vats