Eit rødgrønt budsjett

Etter det eg hugsar er det kun eit par månader sidan kommunestyret samrøystes lova å […]

Etter det eg hugsar er det kun eit par månader sidan kommunestyret samrøystes lova å løyve pengar til drift av Vindafjordhallen.
Når det gjeld kyrkja så trudde eg at det var ein selvfølgelighet, og hadde forventa eit beløp tilsvarande det Sandeid fekk til 100-års jubilet. I tillegg har eg forstått at det er kommet signaler fra Ølen, om at ein burde holde liv i hallen til Nye Vindafjord var oppe å gå, men i staden kommer nå kommunale bygninger for eit 10 talls mill. stående å forvitre!
At ein på budsjettet for 2005, som er på nærare 200 millionar, ikkje er i stand til å finne «nokre kroner» for å holde Vindafjordhallen open, eit kulturtilbud som er for heile kommunen,og Vats kyrkje som har 150-årsjubileum neste år, er heilt utruleg!
Det viser vel at samanslåinga med Ølen ikkje er ein dag for tidlig.
Håpar og trur at veljarane viser kva dei meiner til neste valg?

Med vennlig hilsen
Jone Hatteland