Eldrereform og KrF

En kan jo stille seg spørsmålet, og vi i Kystpartiet gjør det: Hvorfor lansere denne […]

En kan jo stille seg spørsmålet, og vi i Kystpartiet gjør det: Hvorfor lansere denne ideen nå, KrF ? Det er mindre enn et halvt år siden dere forlot Regjeringsstolen, og de eldres situasjon er ikke blitt verre etter dette! Kunne dere ikke kommet med denne ideen når dere styrte selv, istedenfor nå å bruke de eldres situasjon til å få trukket flere velgere. Nei det er lettere å komme med dyre forslag når en er i opposisjon og slipper å sitte med ansvaret!
Men når sant skal sies er ideen god så dere skal ha all kreditt for det.
Det er på tide at noen av de politikerne vi har valgt til å styre landet vårt begynner å ta dette på alvor når det gjelder de gamle som har bygget opp dette landet.
Vi hadde for noen år siden en eldrereform. Alle de eldre skulle få velge sin egen bosituasjon og alle skulle ha enerom på sykehjemmene.
Kommunen bygget omsorgsboliger og enerom over en lav sko, med statlige tilskuddsordninger.
Kjempeflott, men etter det har kommunene bare blitt pålagt flere oppgaver. Overføringene har ikke fulgt oppgavene, kommunen har fått stadig vanskeligere kår og i eldreomsorgen ser vi markerte spor av dette.
De eldre opplever stadige kutt i bemanningen på sykehjemmene, hjemmesykepleierne har kun tid til den aller nødvendigste behandling. Du skal være temmelig hjelpeløs før det er mulig å få hjemmehjelp og dagtilbudene de stenger vi.
De eldre blir mer og mer ensomme, hvor er livskvaliteten?
Vi er nødt til å ta inn over oss at tidene er forandret. Vi har ikke lenger tid til å besøke og hjelpe våre gamle og syke slik som før. De må klare seg selv eller få hjelp av samfunnet. Samtidig har legevitenskapen gjort til at vi lever stadig lengre, og samfunnet har lagt opp til valgfrihet slik at stadig flere velger å bo hjemme på sine gamle og også siste dager.
Men hvor ble det av livskvaliteten? Hvor ble det av det en skulle fylle dagen med, og hvor ble det av de gode hjelperne som tok seg tid til å sette seg ned å ta en prat?
Hva hjelper det med et langt liv hvis det skal leves i ensomhet og kjedsommelighet?
Kystpartiet er opptatte av disse spørsmålene og har i flere fora belyst denne mangelen på verdighet og livskvalitet for de eldre og syke rundt i det ganske land. Vi er nødt til å bruke disse midlene som dette vil koste. Våre eldre og syke har rett på det!
Vi ønsker derfor denne reformen hjertelig velkommen og ser frem mot bedre dager for våre eldre i fremtiden.

Hovedstyremedlem i Kp,
Hildur Larsen, Sveio