Endelig fjernet Høyre eiendomsskatten i Ølen!

Denne urettferdige skatten har for mange innbyggere i Ølensjøen vært en pest og en plage, […]

Denne urettferdige skatten har for mange innbyggere i Ølensjøen vært en pest og en plage, og nå har endelig Høyre fått flertall i formannskapet for å stoppe den. All honnør til Vindafjord Høyre for en lang og utrettelig kamp.
Det har som kjent vært en av Høyres kjepphester i mange år, å få fjernet denne urettferdige skatten som innbyggerne i Ølensjøen har måttet betale. Det er derfor leit å lese i Grannar at ikke alle klarer å glede seg over denne seieren sammen med Tone Hatteland og Høyre. I stedet for å gratulere Hatteland med seieren på vegne av innbyggerne i sentrum, får både hun og medforslagsstillerne kjeft og sure kommentarer for at de ikke har klart å fjernet eiendomsskatten tidligere.
Den kritikken må jeg innrømme at jeg synes var svært unødvendig og urettferdig. En bør har litt forståelse for hvilket flertall som tidligere har styrt kommunen og hvordan de kommunale budsjettprosessene er. Å fjerne en så stor inntekt for kommunen midt i året, uten å finne inndekning for denne inntekten samtidig er ikke mulig.
Jeg vil derfor få lov til å gratulere Tone Hatteland i Høyre, og hennes medforslagsstillere i Frp, TVP Vats/Skjold og Ap (!), med et flott vedtak i formannskapet!

Per Hervik Heggebø,
utflyttet Ølensbu