Er kommunen til for innbyggarane eller er innbyggarane til for kommunen?

Her er det berre småpengar det er snakk om, og ser ein på reknestykket virkar […]

Her er det berre småpengar det er snakk om, og ser ein på reknestykket virkar kalkylen meir enn tvilsam. Kommunen vil bruke tre millionar kroner for kanskje å spare ein halv million i året. Det er ikkje seriøst eingong.
Når det gjeld nedlegging av skular, stiller foreldra opp og protesterar.
I dette tilfellet, når det gjeld dei eldre, er dei pårørande totalt fråverande.
Vi oppfordrar alle lag og foreiningar i Vindafjord til å stilla opp og protestera, for slik vil vi ikkje ha det!

Vats Pensjonistlag