Eldreomsorg i Nye Vindafjord

Det er alltid snakk om budsjetter, og det å overhalde desse. Me bør tenke nytt […]

Det er alltid snakk om budsjetter, og det å overhalde desse. Me bør tenke nytt og følge med tiden, når desse linjene skal settes.
Nå har det seg slik at det er på «vei» ein ny generasjon eldre, som våger å kreve, og veit å sette seg til motmæle om kva og korleis dei vil ha det, heldigvis.
Kvifor ikkje sette opp fleire forslag (idear), opp imot ein annan, og sjå på om det er så store budsjettsprik, dersom f. eks. klientane på syke/aldersheim og omsorgsboligane får velge etter meny, kva dei vil ha pr. dag eller veke. La deira ønske råde, så godt det lar seg gjera.
Registrerer at ønske er å spare 2,5 stillinger. Effektivitet, planlegging er «roten» til god økonomi. La avdelinga få eit budsjett å forholde seg til, der alle på avdelinga er involvert, dette bevisstgjer personalet, som kan og bør gi avdelingane positiv virkning.
Haugland like den frosne og oppvarma maten, og gir inntrykk av at då er den god nok til våre eldre. Dessverre, så er det ikkje så mange måtar å gjera det på ang. levering av middag, for klientar som bur heime, dersom ikkje det blir f. eks. gitt meir midler, slik at det verreldra opp og protesterar.
I dette tilfellet, når det gjeld dei eldre, er dei pårørande totalt fråverande.
Vi oppfordrar alle lag og foreiningar i Vindafjord til å stilla opp og protestera, for slik vil vi ikkje ha det!

Vats Pensjonistlag