Er Kristelig Folkeparti troverdig?

Det er nemlig slik som partinavnet sier: Kristelig Folkeparti! Da forplikter også dette navn til […]

Det er nemlig slik som partinavnet sier: Kristelig Folkeparti! Da forplikter også dette navn til at en ransaker seg selv, som Bibelen sier, for å se om en er i troen, så at en ikke dårer seg selv. Hva veier mest i dagens situasjon for en kristen når han skal bestemme seg for hvilke parti han skal stemme på: Er det ikke at partiet er troverdig i henhold til Guds Ord og dets lydighet? For meg vil det si: Guds Ord er den øverste og eneste norm i alle avgjørelser. Da må abortloven bort, likestillingsloven omgjøres til likeverdslov og innhold i henhold til dette, partnerskapsloven må bort, samboerloven må bort, et alminnelig forbud mot alkohol må innføres, ja alt som er åpenbar synd mot Gud må brytes med og en må bestrebe seg på å etterfølge Guds Ord og være Jesu medvandrer også i politikken. Husk! Guds Ord står over det politiske.
Krf. sier et år: Det kommer ikke på tale å regjere sammen med noen som godtar abortloven. Så sier de: Vi kan regjere og samarbeide med andre parti som er for abortloven, men vi vil ikke ha helse/sosialministeren! Så går de inn i regjeringssamarbeid med abortlovtilhengere, har ikke sosialdepartementet, men senere så får de statsministeren, (den øverst ansvarlige) så får de både sosialminister og statsminister! Det som sosialisten Gro Harlem Brundtland fikk gjennom med en stemmes overvekt, for å vise sin forakt mot den hellige Gud og spotte og myrde Hans skaperverk, det regjerer og administrerer nå Krf.! Ja, ikke bare det, men ingen statsminister har åpnet så mange vinmonopol i sin regjeringstid som Kjell Magne Bondevik!
Lurer du på hva hykleri er?
Trygve E. Gjerde,
Mosterhamn