Et politi i krise?

Eksempelvis var det 43 politifolk på vakt i Oslo natt til 14.september, ikke sju, slik […]

Eksempelvis var det 43 politifolk på vakt i Oslo natt til 14.september, ikke sju, slik TV 2 har meldt. Rogaland politidistrikt har også tilbakevist påstander om at de har en uforsvarlig bemanning (overtidsbruken har faktisk gått ned i politidistriktet), og det er ikke riktig at operasjonssentraler har vært stengt.
Et feilaktig og mer dramatisk bilde av situasjonen enn slik den faktisk er, bidrar til å skape utrygghet i befolkninga. Her har både vi som politikere og politiet selv et særlig ansvar. Like viktig er det også å fortelle om det gode arbeidet politiet over hele landet gjør. Målretta tiltak som STOP-prosjektet i Oslo har bidratt til å oppklare alvorlig, organisert kriminalitet. Politidistrikt over hele landet melder om økt oppklaringsprosent. Det er lavere sykefravær i politietaten enn i andre statlige etater.
Vi erkjenner at politiet står overfor utfordringer, spesielt i forhold til bemanningssituasjonen. Dette jobber vi systematisk med. Men også under Bondevik II-regjeringa var det mangel på kvalifiserte polititjenestemenn. Likevel valgte Høyre, KrF og Venstre å ikke ta tak i situasjonen. I 2003 ble 240 studenter tatt opp til politiutdanninga. Denne regjeringen har økt opptaket til rekordhøye 432. Dette betyr nesten 200 flere politifolk i gatene hvert år. Totalt sett har den rødgrønne regjeringa økt bevilgningene til politiet med over en halv milliard kroner siden den tok over i 2005.
Det er også gjennomført omfattende organisatoriske grep i politiet. Vi bestilte en bemanningsrapport som vi nå er i gang med å følge opp. Utdannede polititjenestefolk må i større grad ut i aktiv tjeneste, og flere oppgaver skal utføres av sivilt ansatte i politiet. I tillegg arbeider vi med tiltak for å beholde eldre politifolk lenger i jobb.
Jeg stiller spørsmål ved den lønnskampanjen som nå drives av Politiets Fellesforbund (PF). I vår var det sentrale lønnsoppgjør, der PF deltok som en del av UNIO. Da avtalen var forhandlet ferdig, uttalte leder av PF, Arne Johannessen, at han var tilfreds med resultatet, og at ”staten har vist vilje til å møte oss på de viktigste prioriteringene våre”. PF skal ivareta sine medlemmers interesser. Men det er ikke uproblematisk at man driver denne form for lønnskamp utenom lønnsforhandlingene, som PF nå gjør. For partene som har forholdt seg til den framforhandlede enigheten, skaper dette usikkerhet.
Bemanningssituasjonen i politiet er likevel på mange måter historien om en varslet krise. Hadde Bondevik II-regjeringa innsett alvoret, ville ikke situasjonen vært så krevende som den er i dag. Heldigvis har vi en regjering som har skjønt det.

Anne Marit Bjørnflaten, leder i Stortingets justiskomité (Ap)