Et valg å leve med

Hvis den nye regjeringen er enig i dette, må de følge de opp prioriteringene fra […]

Hvis den nye regjeringen er enig i dette, må de følge de opp prioriteringene fra Samarbeidsregjeringen – i stedet for å kutte i støtten til forebygging av uønskede svangerskap og abort. Forskere peker først og fremst på holdningsskapende arbeid, prevensjonsveiledning og tilgjengelig prevensjon når de forklarer hvorfor det blir færre aborter blant tenåringsjenter.
I statsbudsjettet for i år ble det bevilget 22,3 millioner kroner til forebygging av uønskede svangerskap og abort. Dette er den største bevilgningen noensinne. I tillegg fikk rådgivningstjenesten Amathea 15 millioner til arbeidet de gjør for par og enslige som er blitt gravide uten at det var planlagt.
Dette er en politisk og religiøst uavhengig organisasjon, og alle tjenestene er gratis. De gir ikke råd om hva man skal velge, men gir et bredest mulig grunnlag for valget man skal ta. Amathea tilbyr i tillegg samtaler med menn alene, fødselsforberedende kurs spesielt tilrettelagt for alenemødre og avlastningstilbud med barnevakt og helgeavlastning.
SV og Ap kutter støtten til Amathea under budsjettbehandlingen hver eneste høst. Dersom det skjer ved budsjettbehandlingen for 2006, vil vi stå overfor en alvorlig utfordring når nesten en tredjedel av støtten til det abortforebyggende arbeidet forsvinner: Mange kvinner trenger noen å snakke med i det vanskeligste valget de noensinne må ta.

stortingsrepresentant
Bjørg tørresdal, KrF