Etne-nettsider dårlegast

Av seks moglege stjerne fekk Etne kommune sine nettsider berre ei stjerne i Direktoratet for […]

Av seks moglege stjerne fekk Etne kommune sine nettsider berre ei stjerne i Direktoratet for forvaltning og IKT si årlege kvalitetsvurdering av statlege og kommunale nettstader. Kommunen scora dårlegast på brukartilpassing, der nettsidene berre klarte å oppfylla ni prosent av maksimal kvalitet. Sidene fekk elleve prosent for kor lett det var å finna fram på sidene, medan innhaldet fekk 23. Vindafjord kommune gjorde det betre, og fekk tre av seks moglege stjerner. Innhaldet på sidene scora 60 prosent på barometeret, brukartilpassing 53 og 57 prosent på kor tilgjengeleg informasjonen er..