Etne sport- og kultursenter

Det blei lagt fram både driftsbudsjett og teikningar. Etter mitt syn har plannemnda her gjort […]

Det blei lagt fram både driftsbudsjett og teikningar. Etter mitt syn har plannemnda her gjort eit svært godt og grundig arbeid. Den har vore i arbeid i fleire år, og hatt ein del fram og tilbakeplanlegging. Denne rapporten skal nå leggjast fram for formannskap og kommunestyre for endeleg handsaming. Når denne rapporten nå blir lagt fram, meiner eg at det må seiast eit klart og tydeleg: ja – dette vil me ha! Og det er nå eller aldri! Her kan Etne få eit framtidsretta senter for skule, idrett og alle andre kulturaktivitetar me kan gleda oss over lenge.
Viss ikkje dette prosjektet blir vedtatt, så må Etne kommune i nærmaste framtid på annan måte skaffa areal til kultur og idrett som dei skal og bør gi sine innbyggarar.

Silde 11.06.06
Karsten Lunde