Etterlyser slekt

En av mine oldeforeldre kommer fra Hogganvik. Eg har flere slektsbøker fra andre aner, men […]

En av mine oldeforeldre kommer fra Hogganvik.
Eg har flere slektsbøker fra andre aner, men mangler opplysningar om slekten fra Etne, Vikedal, Hogganvik.
Eg har lenge bodd i nordfylket selv. Min mann har vært prest i distriktet i snart 35 år og er nå prost i Haugesund, – så vi har bygget oss pensjonistbolig i Førde.
Før min far døde sa han: «Forsøk å finne ut noe mer om slektern der oppe.» Så nå forsøker eg endelig og håper på «napp».
Eg vet en del: Barnebarn til biskop Jørgen Eriksen i Stavanger het Daniel Høgh. Han kom til Vikedal med sin mor som var enke etter presten Høgh i Hjelmeland. Moren var da gift med presten Piil, og dette var på 1600-tallet. Daniel ble gift med Dordi Larsdatter, datter av Lars Hogganvik. Disse fikk barnene: Lars, Hans, Daniel, Peder og enda en datter NN. Hvem vi stammer fra, vet jeg ikke.
Her har jeg et «missing link».
Men jeg vet at min oldefar het Christen Osmundsen, født 1850 i Hogganvik, og bosatte seg i Stavanger. Han hadde søstrene Ingeborg som ble boende i Haugesund og søsteren Gurå som var jordmor i Vikedal. Jeg har flere bilder av henne – også brudebilde, – og antagelig har jeg også bilde av broren Halvor.
Min onkel kunne huske at han var med farfar i begravelse til Gurå i Vikedal. Kanskje kalte hun seg for Guro Osmundsen Flaathen før hun giftet seg. Tippoldefar het Osmund Osmundsen Flaathen, men i en svært gammel salmebok står navnet Osmund Osmundsen Osen.
Jeg har også hørt at vi har slekt på Støle i Etne, og jeg vet at tantene mine engang på 50-tallet (?) var på besøk til en slektning som hadde vært jordmor i Etne og som bodde ved elven et sted.
Dessuten var far som barn på slektsbesøk på en av Hålandsgårdene på veg til Skånevik.
Eg vet også at Ingrid Bjoner er av samme slekt.
Dette var mange løse tråder. Jeg ville satt stor pris på om noen kunne gi meg flere opplysningar om slekten fra Hogganvik, Vikedal, Etne.

Inger Lise T. Salomonsen,
Solheimslio 23,
5555 Førde i Hordaland