Fakta om regjeringsdannelsen

Eg vil for ordens skyld komme med noen fakta om kvinneandelen i regjeringsapperatet. – Totalt […]

Eg vil for ordens skyld komme med noen fakta om kvinneandelen i regjeringsapperatet.
– Totalt i regjeringsapparatet er det 80 statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere. Det er 40 kvinner og 40 menn, det vil si unik kvinnerepresentasjon i et regjeringsapparat både historisk og i verdenssammenheng.
– Av de 19 statsrådene er 9 kvinner og 10 menn. Ingen annen norsk regjering har hatt flere kvinnelige statsråder, og det er ikke mulig å få til en bedre kjønnsbalanse enn det flertallsregjeringen har.
– Av de 61 politiske medarbeiderene er 31 kvinner og 30 menn, et historisk flertall i  statsrådenes politiske staber. 
– 19 av de 42 stassekretærene er kvinner, noe som gir en kvinneandel på 45.2%. Ingen annen norsk regjering har hatt tilsvarende høy kvinneandel blant statssekretærene. Til sammenligning hadde Bondevik1 18% og Bondevik2 31%.
– Av de 19 rådgiverne er 12 kvinner, det vil si en kvinneandel på 63%. Regjeringen Bondevik 2 hadde 50%.
Jeg aksepterer at det er delte meninger i om regjeringen har lykkes eller ikke med 50% av hvert kjønn. En må likevel ikke se bort fra det historiske som ligger i denne regjeringsdannelsen på dette området, med den største kvinnerepresentasjonen noen gang for en norsk regjering

Reidar Håvås
Leder i Vindafjord
Arbeiderparti