Får en nitrist økonomi

Hva kan vi i Vindafjord gjøre for å forhindre at dette også skjer hos oss? […]

Hva kan vi i Vindafjord gjøre for å forhindre at dette også skjer hos oss?
Hva kan vi gjøre for at Vindafjord kan bli den mest levende og pulserende distriktskommunen på Haugalandet?
Jobb nummer 1 er å få kontroll på økonomien. Kommunen får en nitrist økonomi, og det må fra første dag bli arbeidet med denne. Vi kan snakke om å forbedre skoletilbud eller bedre eldreomsorgen, uten en økonomisk ryggrad så er ikke det mulig.
Den største trusselen mot grendaskolene er kommuneøkonomien. Vi ligger litt foran de andre kommunene med vår prosess, det må vi utnytte. Ta det beste fra hver kommune, bruke ikt og finne bedre eller enklere måter å utføre oppgaver på. Vi må legge forholdene til rette for næringslivet, og bygge opp under gründeren. Etablere samarbeid mellom skole og næringsliv. Bli en Ja kommune.
Vi kan ikke vente for å se hva oppgaver stortinget ønsker å fordele når de legger ned fylkeskommunen, vi skal da være klare til å ta imot det som kommer, om det er A- etat eller videregående skule. Selvfølgelig arbeide for etablering av vinmonopol i sentrum.
Og trenger næringslivet arbeidere, trenger kommunen innbyggere, og skal vi få folk til å busette seg i kommunen må vi kunne tilby attraktive boligtomter, gode oppvekstvilkår, barnehager og skuler. Det klarer vi kun med en god økonomi.
Fremskrittspartiet vil arbeide for et levende og pulserende sentrum i Ølen som innen kort tid bør inneholde de funksjoner som gjør at Vindafjord blir et godt alternativ for ungdom å busette seg i. Men uten levende bygder som bruker Ølen som sentrum vil vi aldri få det til.
Fremskrittspartiet vil ta bygdene på alvor og arbeide med de utfordringene som hver enkelt bygd sliter med. Det vil da også være svært viktig å komme i gang med den nye kommuneplanen. Få til en helhetlig plan for den nye kommunen.
Gjerne det viktigste i den nye kommune blir å dra lasset i sammen og i samme retning. De gamle kommunene hadde mange grenser, det var ikke like synlige for det blotte øye, men i kommunestyrevedtak veldig merkbare. La oss i sammen rive ned disse.


Terje Halleland
Ordførerkandidat
Vindafjord Fremskrittsparti