Feigt av Regjeringen

Det er pussig at Regjeringen velger å ta denne avgjørelsen, når de samtidig hevder at […]

Det er pussig at Regjeringen velger å ta denne avgjørelsen, når de samtidig hevder at de satser på ungdom. Avgjørelsen falt samtidig med en uttalelse fra Barne- og Likestillingsdepartementet om at «Ungdom må få reell innflytelse». Dette synes å være tomme ord. Men når man er gammel nok til å havne i fengsel, få barn og måtte betale skatt, bør man også ha rett til å påvirke hvordan lokalsamfunnet skal styres.
Unge Venstre synes avslaget er respektløst, både overfor ungdommen og de kommunene som har søkt om å få gjennomføre en slik ordning. Når lokalpolitikere ønsker å gi ungdommen mer reell innflytelse i sin kommune, er det meget firkantet av departementet å nekte dette. En tilsvarende ordning med stemmerett for 16-åringer har blant annet vært prøvd i noen delstater i Tyskland og Østerrike, der den har vært meget vellykket.

Tor E. Bjørstad
Styremedlem, Hordaland Unge Venstre