Fellesnemda og PP-tjeneste i Nye Vindafjord

Fødselen er satt til 1. januar 2006, og da skal alt være på plass. Den […]

Fødselen er satt til 1. januar 2006, og da skal alt være på plass. Den nye pedagogisk psykologisk tjenesten bør være etablert seinest 1. august i år, fordi den ene fusjonerende kommunen, Ølen, allerede har sagt opp bestående samarbeidsavtale om nåværende PP-kontor, som drives sammen med Etne kommune.
Når Lothe sier «Avtalen vi hadde med Etne kommune….» tillegger han seg selv og Fellesnemda for stor betydning. Fellesnemda har aldri hatt avtale med Etne kommune.
Det var også Ølen kommune, som ved kommunalt vedtak, sa opp nåværende samarbeidsavtale med Etne.
2. april 2004 var prosjektleder Thorheim invitert til PP-styret for å drøfte framtida for nåværende og ny PP-tjeneste. Styrerepresentantene fra Etne kommune ga uttrykk for at Etne var interessert i å følge Fellesnemdas videre arbeid med tanke på å delta i et framtidig samarbeid.
Prosjektlederen bekreftet at PP-styret skulle bli løpende orientert, og han sa at «Fellesnemda i Nye Vindafjord vil drøfte innspel etter kvart».
I møte mellom ordførere og rådmenn i Etne, Ølen og Vindafjord kommuner 16. juni blir det bekreftet at Etne kommune ønsker å være deltaker i et videre samarbeid. Allikevel ber ordfører Bergsvåg, som er formann i Fellesnemda og medlem av PP-styret Etne/Ølen, i PP-styremøtet 30. juni om at Etne kommune avklarer sitt forhold til videre samarbeid.
Sov Fellesnemdas leder på samarbeidsmøtet den 16., eller var signalene fra ordfører og rådmann i Etne kommune ikke gode nok for ham og Fellesnemda?
Inntil de siste ukene har verken ansatte ved nåværende tjenestekontor Etne/Ølen eller styret for denne tjenesten mottatt informasjoner om hvordan de tilsatte skulle ivaretas ved eventuell overgang til ny tjeneste. Derimot dukket det i slutten av mars 2005 opp en representant fra Fellesnemda på PP-kontoret. Der og da får daglig leder beskjed om at han har frist til midten av april med å flytte kontoret (midlertidig?) til Vikedal.
Styret, som arbeidsgiver for daglig leder og de øvrige ved kontoret, var ikke informert. Først 1 time før PP-styrets møte 11. april 2005 løp det inn en e-post hvor styret blir bedt om å flytte ut fra kontorene p.g.a. ombyggingsbehov for den nye kommunen. I dette brevet slippes også for første gang ut opplysningen om at den nye PP-tjenesten skal plasseres i Vindafjord. Hvorfor blei denne opplysningen ikke signalisert til Etne kommune da det blei forhandlet om en samarbeidsavtale?
Jeg står fast ved at Fellesnemda har handlet både arrogant og klønete i forhold til PP-tjenestens tilsatte og en mulig framtidig samarbeidspartner, Etne kommune.
Dersom Peder O. Lothe har vansker med å skjønne at så vel tilsatte ved nåværende tjeneste, som Etne kommune, føler seg lurte, dårlig informerte og førte bak lyset, ja, – da er jeg ikke så sikker på om gangsynet hans har vært krystallklart.