Fleire vegar stengde

Allereie på føremiddagen var byggjefelta Silde og Kambe nær ved å verta isolerte frå omverda. […]

Allereie på føremiddagen var byggjefelta Silde og Kambe nær ved å verta isolerte frå omverda. Vatnet fløymde 30-40 centimeter over vegen ved Enge bedehus. Samstundes vart vegen Håfoss-Stødle stengt av ei ny elv som grov seg tvers over vegen.


Etneelva tok nye vegar
ved Engebrua


Nokre bilar tok sjansen, og
forserte vassmassane
ved bedehuset


…og dette var ein av dei siste
bilane som tok seg fram før
E134 gjennom Stordalen vart stengt.