For høg fart

Kontrollen på E134 var frå klokka 13.00 til 15.00, og den høgaste farten var 98 […]

Kontrollen på E134 var frå klokka 13.00 til 15.00, og den høgaste farten var 98 km/t i 80-sona. UP hadde også kontroll på E134 i 60-sona i Øvre Vats på måndag. Tre bilistar fekk bot der den høgaste farten var 81 km/t. Ein sjåfør fekk førelegg for ulovleg bruk av mobiltelefon i den same kontrollen.