Fram og tilbake like langt

Bussrutene er også dei same.  Eller er det sånn å forstå at dei som treng […]

Bussrutene er også dei same.  Eller er det sånn å forstå at dei som treng denne tenesten berre kjem frå ein plass i den nye kommunen. Når vi slår saman to kommunar må vi nok alle belage oss på at diverse tenester ikkje blir liggjande der ein helst skulle ønskt seg.  Skal eg på kommunehuset, må eg nok bevege meg til Ølen, skal du på sosialkontoret, beveger du deg til Vikedal, verre er det ikkje, avstanden er som sagt den same.
 
Ha ein fortreffelig kommunesammenslåing
med vennlig hilsen
Arvid Blikra,
Vikedal