Frikort

Eg søkte om Frikort, men eg kunne ikkje få. Resepten må vera blå. Det hjelper […]

Eg søkte om Frikort,
men eg kunne ikkje få.
Resepten må vera blå.
Det hjelper lite om det verkjer,
slik at du ikkje kan gå.
Norge er fattig og har ikkje råd.
Dette er det ikkje nokon som trur på.
Dei som dette har funne på,
burde ta sin hatt og gå.

Ingvald Åsheim, Skånevik