Frp og distrikts Norge

Nå har altså disse rød grønne sosialistene, men Martin Kolberg i spissen, manet fram en […]

Nå har altså disse rød grønne sosialistene, men Martin Kolberg i spissen, manet fram en skremselspropaganda om hvor vannstyrt Norge vil bli med Fremskrittspartiet i regjering.
Da blir det nesten litt morsomt når Steinulf Tungesvik prøver og forklare at det ikke er for mye bruk av penger, men at Fremskrittspartiet kommer til å bruke for lite penger som er problemet. Den var ny.
Kan det komme av at flere står frem og forsvarer FrP sin pengepolitikk?
At renten helst ville gått ned med Fremskrittspartiet sine budsjettforslag siste årene? Kan det skyldes at Senterpartiet selv har endret politikk og vil øke bevilgningene til vei med samme finansiering som Fremskrittspartiet har ment i en årrekke?
Jeg leser at Tungesvik er bekymret for fremtiden til distriktene, og det har han all grunn til. Med den politikk som blir ført i dag er det kun et tidsspørsmål før distriktene er avfolket. Men Tungesvik skal ta det med stor ro. Fremskrittspartiet vil drive en politikk som vil gi innbyggerne et reelt alternativ om å kunne busette seg i distriktene. Ikke som Senterpartiet som vil bygge distriktene med tvang og reguleringer, men med å ta utfordringene på alvor.
Bygge veier som skaper helt andre muligheter, både for næringslivet og privatpersoner. Gi kommunene en mye større råderett over egne arealer. Dette vil kunne skape gode oppvekstvilkår som gjør at familier foretrekker en oppvekst for sine barn i et distrikts-Norge som kan tilby flotte boligtomter i flott natur med tilgang til båtplasser og sjøliv.
Med Senterpartiet i regjering har vi oppnådd at badeplasser er en mangelvare i et land med tusenvis av kilometer med strandsone. Og tar vi med landbrukspolitikken så har Fremskrittspartiet tro på at når bonden igjen blir entreprenøren med råderett over egen drift og eiendom vil han atter blomstre og klare seg bedre en noen gang.

Terje Halleland
Fylkesformann Rogaland FrP