Fullskalaøving

Scenarioet var at ein skulebuss på veg til Enge skule krasja med ein tankbil og […]

Scenarioet var at ein skulebuss på veg til Enge skule krasja med ein tankbil og ein semitrailer, og store ressursar var sette inn for å gjennomføra øvinga. Mange skuleelevar var med i øvinga og spela «skadde». Innsatsleiar Arild Austreim frå Vindafjord lensmannskontor seier det er lenge sidan så store øvingar er gjennomførte.
— Årsaka til at så mykje hjelpemannskap er med på øvinga er at dette skal vera så reelt som mogleg. Side 7