Går for eigedomsskatt

Som venta stemte Terje Kleiven (H) og Terje Halleland (Frp) mot skatten under budsjettbehandlinga i […]

Som venta stemte Terje Kleiven (H) og Terje Halleland (Frp) mot skatten under budsjettbehandlinga i formannskapet dag, og begge leverte alternative budsjett på vegner av partia.
I budsjettforslaget for 2009, hadde fleirtalskoalisjonen små endringar samanlikna med rådmannen sitt forslag. Unntaket er ein reduksjon på 42 millionar kroner i investering for å frigjere pengar til drift. Ein politisk komité skal neste år vurdere det samla behovet for investeringar.