Garanti for ungdom i studiefasen

Reisestipendordningen der studenten fikk mulighet til å reise hjem, er redusert fra 3 til 2 […]

Reisestipendordningen der studenten fikk mulighet til å reise hjem, er redusert fra 3 til 2 reiser i året og med forhøyet egenandel. I tillegg får ungdom over 18 år som tar videregående utdannelse, ikke lån eller stipend uten å bli behovsprøvd opp mot foreldrenes inntekt.
Kystpartiet har tatt opp denne saken i Stortingets spørretime uten at noen av de andre partiene kom på banen og vil fortsette å jobbe med den.
Hildur Larsen er en uredd stortingskandidat som vet betydningen av gode økonomiske ordninger for studenter.
Reglene i Statens lånekasse skaper klasseskille og må endres av uredde politikere som tar studenten og utdanning på alvor.
Stem inn Larsen på Kystpartiets liste – det er du som er med på å forme politikken som føres.

Frank Robert Aadland