Gravplass i Skjold

Undertegnede ber i leserinnlegg datert 04.08.05, ordføreren om å redegjøre for planene om utvidelse av […]

Undertegnede ber i leserinnlegg datert 04.08.05, ordføreren om å redegjøre for planene om utvidelse av gravplass ved Skjold Kirke.
Kyrkjeverja i Skjold Inghart Lasse Tveit svarer i Grannar at dette leserinnlegget er tilstilet feil adressat da ansvaret for dette er tillagt Kirkelig Fellesråd.
Jeg opplever dette svaret som en avsporing av saken da det er kommunens årsbudsjett og langtidsbudsjett som avgjør når dette arbeidet kan utføres.
Følgelig vil jeg presisere at jeg forventer svar fra kommuneledelsen ved Ordfører om hvilken tidsplaner som foreligger i denne saken.
Jeg ønsker også å få klarlagt når dette skal forelegges kommunestyre til behandling og om forslag til bevilgninger er medtatt i neste års budsjett.
Imøteser et klargjørende svar fra Ordfører Håvås.
På forhånd takk

Skjold den 19.08.05
Svein O. Vik