Fekk tøff start

— Eg syntest vi gjorde ein god kamp. Var på forhand klar over at det […]

— Eg syntest vi gjorde ein god kamp. Var på forhand klar over at det kunne bli vanskeleg å slå dette austeuropeiske laget som hadde mange klassespelarar. 15-åringene har grunn til å vere stolte over at dei hang så bra med som dei gjorde, seier Bjarne Sævareid. Han har det sportslege ansvaret for den samansveisa gjengen.
Tenåringane har hatt mykje å juble for opp gjennom åra. I fjor nådde dei KS-finalen og i sommar har dei kvalifisert seg for 1. divisjonsserien i Rogaland. Det og Dana Cup er sesongens store mål på fotballfronten. Etne-gutane har forhåpningar om å prestere i varmen i Hjørring. Målet er å kvalifisere seg for A-sluttspelet som startar i dag. For å komme dit må Etne ta poeng i sine to siste innleiande kamper.
Jamspelte
— Heradsbygd og svenske Åkø er dei andre laga i vår pulje. Desse klubbane har vi heller ingen kjennskap til, seier Sævareid til Grannar. Han berømma sine disiplar for god innsats i opningskampen. Etne hadde ikkje marginane på si side i det tette og jamspelte oppgjeret. 1991-årgangen var med på notane heilt til fløyta gjekk for full tid. Fem minuttar før full tid stod det fortsatt 0-0. Amund Ekrheim hadde for øvrig ein kjempesjanse rett før austeuroperane tok leiinga. Lagets toppscorar var aleine med keeper utan å få utteljing. I dei hektiske sluttminuttane måtte keeper Christoffer Skjølingstad til slutt kapitulere.
Den unge burvaktaren kan likevel ikkje lastast for måla. Han gjorde i likheit med lagkameratane eit solid inntrykk. Lagkaptein Stig Drange var tent på å revansjere seg i går. I fleire veker har dei unge etnebuane sett frem til Dana Cup. Trenaren ig merittliste frå yrkeslivet.
— Eg har ein del erfaringar som eg trur kan kome til nytte i ein slik jobb. Eg har alltid vore opptatt av å delta i det som skjer i lokalsamfunnet, seier han.
Foreiningslivet er eit godt døme på frivillig arbeid som fungerer veldig godt, meiner han. Det såg han ikkje minst i idrettslaget i Skjold. Funderud var ei stund vaktmeister for eldre i Vindafjord, og han var med på å byggje opp dagtilbodet for psykisk utviklingshemma i Sandeid. 44-åringen har erfaring med at ikkje alle klarer seg sjølv, alltid.

Ikkje berre eldre
Han har tenkt å kontakte andre frivilligsentralar i regionen for å lære av deira erfaringar. Aktuelle kommunar å besøkje er Haugesund, Bømlo og Fitjar. Han skal vere med å gå opp ny løype når det gjeld denne type frivillig innsats i bygdene.
Funderud er nøye med å presisere at dei ikkje skal konkurrere med det offentlege ansvaret for folk sitt ve og vel. Det er eit supplement, og helst i samarbeid med det offentlege. Det er blant anna ikkje snakk om å bli ei reserveeldreomsorg. Sentralen er heller ikkje primært ei vaktmeisterteneste. Dei skal heller ikkje ta på seg store arbeid som det er naturleg å leige handverkarar til.
— Eldre er sjølvsagt ei gruppe der det er flest som kan trenge å få litt hjelp i enkelte situasjonar. Både til snømåking, tannlegebesøk eller fylle ut eit skjema, seier han.
— Alle kan bli sette ut av spel for ei stund, til dømes av sjukdom. Vi skal fange opp dei som ikkje alt får hjelp, seier han.
Den nytilsette leiaren ser ikkje minst behovet for møteplassar i lokalsamfunnet, og der er det kanskje ikkje alle som får dekt behovet. Møteplassar på tvers av generasjonane ser han på som eit område det kan vere behov for å tenkje nytt.
Frivilligsentralen skal ha kontor både i Etne og Skånevik.