Grønne sertifikater

Og det er naturligvis ingen i bransjen som sier nei takk til nye lure knep […]

Og det er naturligvis ingen i bransjen som sier nei takk til nye lure knep for å få vanlige lønnstakere til å akseptere ytterligere prisstigning fra en kraftproduksjon som i utgangspunktet er ekstremt lønnsom – det gjelder i stor grad også mindre anlegg.

Med naturvernorganisasjonene er det verre. Der er det vel ikke egeninteressene, men naivitet som er drivkraften bak ønsket om å heve strømprisen ytterligere. Altfor mange tror at Norge har for lite vannkraft, og at vi derfor dels må bygge ut resten av de mulighetene vi har (pluss bio-energi og vindkraft), og dels sørge for at strømprisen er så høy som mulig for å få folk flest til å redusere sitt eget strømforbruk. Dette er et håpløst resonnement – Bellona er i ferd med å bli en underavdeling av Energibedriftenes Landsforening.

1. Norge har ikke for lite vannkraft (men et nett som enkelte steder ikke fungerer godt nok på tvers av landsdelene). Riktignok er det slik at vi lett kan tømme alle norske kraftmagasiner hver høst/vinter og eksportere grønn energi til det europeiske markedet, om vi ønsker det. Men det skal en selsom logikk til for å oppfatte dette som mangel på vannkraft. Med det markedssystemet vi har, vil dessverre også ny, fornybar energi lett havne på eksportmarkedet og skape behov for kostbar og forurensende brunkull til norske husholdninger – dersom kraftselskapene får det som de vil.

2. Mange i miljøorganisasjonene tror at vanlige norske husholdninger bruker altfor mye strøm, og at strømforbruket bør reduseres, bl.a. ved å heve strømprisen ytterligere. Dette er ikke bare helt feil, men også bakstreversk rent politisk. I realiteten bruker norske husholdninger bare ca. 30% av den norske strømproduksjonen, og vel å merke: Husholdningenes strømforbruk har flatet helt ut de siste 8-10 årene. Det er derfor ingenting å tjene på en folkefiendtlig strømpolitikk slik miljøorganisasjonene oppfordrer til – og som kun FrP skårer på.

Altså: Hysteriet om grønne sertifikater bør kokes ned til det saken egentlig dreier seg om, nemlig et litt kamuflert tiltak for å gi kraftbransjen enda større inntekter på bekostning av folk flest.

Odd Handegård