Hagen sitt sanne ansikt

Gjennom å angripe profeten Muhammed, retter Hagen skytset mot Islam som religion og dermed alle […]

Gjennom å angripe profeten Muhammed, retter Hagen skytset mot Islam som religion og dermed alle muslimer. Det er rystende, uanstendig og undermåls å anklage islam for å ønske verdensherredømme med terror.
FrP ved formann Carl I. Hagen viser igjen sin sanne farge.
Retorikken til Hagen kjenner vi igjen fra mellomkrigstiden og dagens høyreekstreme politikere i Europa, som Le Pen og Jörg Haider.

Olaf Thommssen