Har forventninger til Stoltenberg-regjeringen

Distrikts-Norge blir taperen hvis drift og vedlikehold av vegene ikke økes kraftig Statens vegvesen anslår […]

Distrikts-Norge blir taperen hvis drift og vedlikehold av vegene ikke økes kraftig
Statens vegvesen anslår det årlige behovet for drift og vedlikehold til ca. 4,6 milliarder kroner. De siste 10 årene er det brukt ca.1 milliard kroner mindre enn dette hvert år. Bondevik-regjeringen foreslår 3,4 milliarder kroner til drift og vedlikehold i 2006. Vegene forvitrer. Det er uansvarlig av regjeringen Bondevik å foreslå så lite.
Regelverket for permittering må ikke endres
Regjeringen Bondevik foreslår nok en gang å utvide arbeidsgivers lønnspliktperiode fra 5 til 10 dager. Dette vil få store økonomiske konsekvenser for mange små bedrifter rundt om i landet med marginal inntjening. Blir endringen vedtatt kan dette medføre oppsigelser med påfølgende tap av kompetanse. Bransjen trenger stabile rammebetingelser.
Sats på utdanning til anleggsbransjen – forutsigbarhet og kvalitet
Stoltenberg-regjeringen oppfordres til å øke lærlingtilskudd til bedriftene. Dette vil gi flere lærlingplasser i offentlig og privat virksomhet og sikre god opplæring i bedrift.
Landslinjene må sikres økte tilskudd og en stabil og langsiktig statlig finansiering.
Gjeninnfør driftstilskudd til opplæringskontorer, fordi opplæringskontorenes eksistens er en viktig del av fagopplæringen.
Positivt med økte avskrivningssatser
Avskrivningssatsene for anleggsmaskiner foreslås økt fra 20 til 25 prosent. Dette er positivt for anleggsbransjen.
Obligatoriske avfallsplaner i byggesaker er bra
Dette gir like rammevilkår i alle kommuner, og avfallet fra bygg og anlegg som ressurs blir bedre utnyttet.

Maskinentreprenørenes Forbund,
region Sørvest