Har snudd underskudd til overskudd

Kommunestyret har gjort vedtak om effektivisering av drifta slik at en har spart inn 15 […]

Kommunestyret har gjort vedtak om effektivisering av drifta slik at en har spart inn 15 årsverk på drifta bare i løpet av de siste par åra. Kommunestyret har også hele tiden ment at kommunen skulle ordne opp i sin egen økonomi og ikke skyve problemer over på den nye kommunen.
De organiserings- og strukturendringer som er gjort for å få denne effektiviseringen til, hadde vært umulig å gjennomføre uten høy faglig kompentanse fra de ansattes side. De har vist vilje og dyktighet som er av stor verdi for kommunen. Nettopp denne kompetansen til de ansatte vil bli det det viktigste bidraget for å gjennomføre en vellykket sammenslåing av Vindafjord og Ølen. Den samme høye faglige kompetansen har de ansatte i Ølen kommune, som sammen vil være den største verdien den nye kommunen vil få med seg i oppstarten.
I tillegg har kommunalminister Erna Solberg lovet at sammenslåingen ikke skal belaste kommunebudsjetta.

Reidar Håvås,
ordfører i Vindafjord