Haustdikt

Glad-dans til naturens toner, hvirvlande lett flyg avsted. Let etter seg framtids voner, i alle […]

Glad-dans til naturens toner,
hvirvlande lett flyg avsted.
Let etter seg framtids voner,
i alle staute og rotfesta tre.

Ny vår, nytt liv vil oppstå,
for sevja ned til rota går.
Haustgule blad, ha takk for nå,
kvila i fred i stillhet de får.

Soleis kan og menneskelivet,
døy sælt med lys ævelivs von,
«menneske som pustet i sivet»,
i glad tru på Jesus Guds Son.

Marit