Hedres den som hedres skal!

Skånevik har vore heldig i så måte. Det har til dømes vore drive hår- og […]

Skånevik har vore heldig i så måte. Det har til dømes vore drive hår- og fotpleie i bygda i ei årrekkje. Gunvor Langhelle har i over 30 år vore ei drivkraft i helseførebyggande arbeid. Ho starta, etter initiativ frå helselaget, fotpleie på 70-talet. Dette har ho hatt ansvar for i over 30 år, og etter kvart har det og kome andre med i arbeidet.
Gunvor Langhelle avslutta arbeidet i juni i år, nesten 80 år gamal.
Ho vart heidra med vel fortent kaffikos, blomar og helsingar.
Ho fortener stor takk for engasjementet og arbeidsinnsatsen sin!

Takksam brukar